Siapa Kami dan Apa Yang Kami LakukanTemanTeman.org Brand Ambassador, Diana Danielle

Siapa Kami


TemanTeman.org adalah merupakan projek komunikasi HIV/AIDS bersepadu yang ditaja oleh ViiV Healthcare dan Yayasan AIDS Amerika untuk Penyelidikan (amfAR), dianjurkan oleh Palang Merah Pusat Penyelidikan AIDS Thailand dan dicipta oleh Purple Haze Asia untuk meningkatkan kesedaran tentang HIV/AIDS, meningkatkan ujian awal HIV di kalangan populasi yang paling berisiko (MARP) dan menghubungkan mereka-mereka yang HIV positif kepada rawatan dan penjagaan di Malaysia.  Projek ini disokong oleh Penyakit Berjangkit Jabatan di Pusat Perubatan Universiti Malaya (PPUM) dan Pusat Kecemerlangan Penyelidikan AIDS (CERIA).

TemanTeman.org adalah merupakan sumber maklumat yang komprehensif dan boleh dipercayai bagi HIV/AIDS dan penyakit kelamin (STI) untuk masyarakat Malaysia, dan menawarkan maklumat yang telus tentang ujian HIV/STI yang mudah, serta rawatan dan perkhidmatan penjagaan yang boleh didapati di Malaysia.  TemanTeman.org dan semua logonya merupakan tanda dagang Palang Merah Pusat Penyelidikan AIDS Thailand  dan subsidiarinya, yang memiliki hak cipta laman web, halaman topik, rekaan halaman dan kod HTML TemanTeman.org.
TemanTeman.org Brand Ambassador, Carmen Soo
Apa Yang Kami Lakukan

TemanTeman.org menggunakan strategi inovatif dan teknologi komunikasi untuk mempergiatkan penggunaan perkhidmatan klinikal di kalangan populasi yang paling berisiko (MARP), menggalakkan ujian HIV awal dan rutin, menghubungkan mereka yang HIV positif kepada rawatan dan penjagaan, serta menawarkan maklumat yang komprehensif dan boleh dipercayai mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat Malaysia. Laman web dan rangkaian media sosial yang berpaut menawarkan fotografi fesyen yang menarik, melibatkan orang ternama dan selebriti untuk membantu mengurangkan stigma terhadap ujian dan rawatan HIV, sokongan kaunseling dalam talian, nasihat pakar tentang HIV/AIDS dan subjek yang berkaitan melalui video dan kelab interaktif TemanTeman.org. Laman web ini memaparkan kerjasama dengan pusat-pusat klinikal TREAT Asia, serta hospital pihak ketiga dan pembekal perkhidmatan kesihatan di Malaysia untuk membuatkan ujian HIV, perundingan perubatan, rawatan, penjagaan dan perkhidmatan sokongan mudah didapati.  Laman web ini juga menarik golongan MARPs untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti dalam dan luar talian.